கார்பன் சேர்க்கைகள்

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    கால்சின் ஆந்த்ராசைட் கோக்கிங் நிலக்கரி கால்சின் ஆந்த்ராசைட்

    “கால்சின் ஆந்த்ராசைட் நிலக்கரி” அல்லது “எரிவாயு கால்சின் ஆந்த்ராசைட் நிலக்கரி”. முக்கிய மூலப்பொருள் தனித்துவமான உயர் தரமான ஆந்த்ராசைட் ஆகும், இதில் உயர் நிலையான கார்பன் உள்ளடக்கம், வலுவான ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்ப்பு, குறைந்த சாம்பல், குறைந்த கந்தகம், குறைந்த பாஸ்பரஸ், உயர் இயந்திர வலிமை, உயர் வேதியியல் செயல்பாடு, உயர் தூய்மை நிலக்கரி மீட்பு வீதம் ஆகியவை உள்ளன. கார்பன் சேர்க்கை இரண்டு முக்கிய பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது எரிபொருள் மற்றும் சேர்க்கை. எஃகு-உருகுதல் மற்றும் வார்ப்பு ஆகியவற்றின் கார்பன் சேர்க்கையாகப் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​நிலையான கார்பன் 95% க்கு மேல் அடையக்கூடும்.
  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    குறைந்த சல்பர் கால்சின் பிட்ச் பெட்ரோலியம் கோக் விவரக்குறிப்பு விலை

    பிட்ச் கோக் என்பது ஒரு வகையான உயர் வெப்பநிலை நிலக்கரி தார் சுருதி ஆகும், இது நிலக்கரி தார் சுருதியைப் பயன்படுத்தி வெப்பம், கரைத்தல், தெளித்தல் மற்றும் குளிரூட்டும் முறை மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. பிட்ச் கோக் நிலக்கரி தார் சுருதி மற்றும் பெட்ரோலிய பிற்றுமின் என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பயனற்ற பொருட்களுக்கான நிலக்கீல் பைண்டர் முக்கியமாக நிலக்கரி தார் சுருதி ஆகும். சோதனை மூலப்பொருள் சுருதி நிலக்கீல் கரைக்கும் பாத்திரத்தில் சேர்க்கப்பட்டு சூடாகவும் கரைக்கவும் செய்யப்பட்டது.